ŞARTLAR VE KOŞULLAR

 

1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) { Yalıkavak Mah. Yemiş Cad. No:2 Bodrum/Muğla } adresinde faaliyet göstermekte olan { Bodrum Anatolia Bilişim Hizmetleri San. Tic. } Şirketi (“Şirket”) ile kingteklif.com’a (“Site”) {www.kingteklif.com} üzerinden ve çeşitli sosyal ağlardan giriş yapmak suretiyle üye olmayı kabul eden kişi (“Üye”) arasında kingteklif.com üzerinde sunulan hizmetlerden üyelik kapsamında yararlanılmasına yönelik hak ve koşulların belirlenmesini içermektedir. Üye kingteklif.com’a üye olmak suretiyle onayladığı işbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket ve Üye bundan böyle tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

2.1. Üyelik Bilgileri: Üye, üyelik işlemleri sırasında verdiği ad soyadı, adresi, iletişim bilgileri ve ödeme bilgileri gibi bilgiler de dâhil olmak üzere tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. İşbu maddenin Üye tarafından ihlali halinde Üye, Şirket’in uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararları nakden ve defaten ilk talepte ödemekle yükümlüdür. 

2.2. Şifre Tanımı: Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Üye’ye üyelik hesabı oluşturmayı ve bu üyelik kapsamında Üye’ye şifre tanımlamayı kabul ve beyan etmektedir.

2.3. Şifrenin Gizli Tutulması: Üye üyelik işlemleri sırasında ibraz ettiği mail adresine tanımlanan şifre ile Site’deki profilini oluşturacaktır. Site’ye giriş yapabilmesi için tanımlanan şifre Üye’nin münhasır kullanımına sunulmuştur. Üye şifreyi üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. Aksi halde üçüncü kişilerin işbu Sözleşme’yi ihlallerinden sorumlu olacaktır. Üye’nin şifreyi üçüncü kişilerle paylaşması ile Şirket’i zarara uğraması durumunda Üye, Şirket’in doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını nakden ve defaten ilk talepte karşılamakla yükümlüdür. 

2.4. Üyelik Şifresinin Ele Geçirilmesi: Üye kendi bilgisi olmaksızın şifresinin üçüncü kişiler tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi halinde, Şirket’i bu durumdan derhal haberdar edecek ve Site’ye bu yolla izinsiz erişimin engellenmesi için Şirket ile işbirliği içerisinde olacaktır.

2.5. Sitenin Hukuka Uygun Kullanımı: Üye, Site’yi hukuka uygun olarak kullanmakla ve Site’ye hiçbir şekilde zarar vermemekle yükümlüdür. Taraflar Üye’nin kötü niyetli olarak Site’ye DDOS, truva atı, virüs ve benzeri yöntemler kullanma suretiyle Site’nin çalışmasını ve işlevselliğini bozarak Site’ye erişimi engellemesi, Site’deki verileri bozması ve/veya yok etmesi, değiştirmesi, erişilmez kılması ve/veya hukuka aykırı olacak şekilde veri eklemesi durumlarında işbu Sözleşme’nin Şirket tarafından derhal feshedilebileceğini kabul eder. Bu durumda Üye Şirket’in uğradığı doğrudan ve dolaylı tüm zararları nakden ve defaten ilk talepte ödemekle yükümlüdür. 

2.6. Üye’nin Site Üzerinde Sağladığı İçeriklerin Hukuka Uygunluğu: Üye Site üzerinde sağladığı yorum, iletişim ve sorular dahil olmak üzere tüm içeriklerin hukuka ve ahlaka uygun olmasını sağlayacağını kabul eder. (i) İçeriklerin üçüncü kişilerin özel hayatının gizliliğine aykırılık oluşturmamasını, kişilik haklarını ihlal etmemesini, üçüncü kişilerin kişisel bilgilerini ihtiva etmemesini, (ii) İntihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçları ve Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar dahil Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında suç olarak kabul edilen fiillerin unsurlarını oluşturmamasını, siyasi propaganda içermemesini, (iii) virüs, truva atı, spam ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar içermemesini sağlayacaktır. İçeriklerin işbu maddeye aykırı olması durumunda Şirket Site üzerinde yayınlanmasını reddetme hakkına sahiptir. Üye’nin işbu maddeden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Üye, Şirket’in doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını karşılamakla yükümlüdür. 

2.7. Üye Ehliyeti: Üye Site üzerinde 18 yaşını doldurmuş ve hukuki işlem yapmaya tam ehliyetli olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

2.8. Site’nin Fikri Mülkiyeti: Üye, Şirket markası, logosu, ticaret unvanı, Site’nin yazılımı, tasarımı, ara yüzleri, kaynak kodları, işleyişi ve yazılımı ile ilgili edindiği hiçbir bilgiyi Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın ifşa etme ve üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahip değildir. Üye, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Site yazılımının, Site yazılımı ile kurgulanmış sistemin tamamen Şirket’in eseri olduğunu, Site’ye ve Site’nin kurgulanmış sistemini parça parça veya bütün olarak Şirket’in önceden alınmış izni olmaksızın çoğaltması, kopyalaması, işlemesi ve benzer hallerde Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında cezai, hukuki ve idari tüm sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.9. Üye’nin Diğer Üyelerle İlişkisi: Üye, diğer üyelerin ve Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın diğer üyelere ticari elektronik ileti gönderemeyeceğini, diğer üyelerin Site’de yer alan kişisel veri niteliğindeki bilgilerini veri sahibi üyelerin açık rızasını almaksızın kesinlikle işlemeyeceğini, işbu maddeye ihlal içeren davranışlarının hukuki, idari ve cezai sonuçlarından münhasıran sorumlu olduğunu ve işbu maddeden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, Şirket’in doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını karşılamakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

 

3. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Alt Yapı Sağlama: Şirket, Site’den ürün satın alabilmesi için gerekli yazılımsal alt yapıyı sağlayacaktır. Site’nin güncellenmesi, bakımı, internet erişiminin kısıtlanması veya tamamen durdurulması ve benzeri sebepler ile Site erişimi Şirket’in iradesinde olmak üzere geçici veya kalıcı süre ile her zaman durdurma hakkına sahiptir.

3.2. İçeriklerin Hukuka Uygunluğundan Sorumluluk: Taraflar, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince Şirket’in, yer sağlayıcı vasfı nedeniyle Site’de Üye tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygunluğunun sağlanmasından ve denetiminden sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler. Şirket Üye’nin paylaştığı içeriklere ilişkin sorumluluğu bulunmamasına rağmen, tamamen kendi inisiyatifinde bulunmak kaydıyla Üye’nin paylaştığı içerikleri inceleme ve herhangi bir neden göstermeksizin Site’den kaldırma hakkına sahiptir.

3.3. Link Verilen Sitelerden Sorumluluk: Şirket farklı forum, portal, sosyal medya da dahil olmak üzere farklı websitelerine Site üzerinden bağlantı verebilecektir. Şirket bağlantı verdiği sitelerin yönetimi ve denetiminden sorumlu olmaması durumunda, Üye’nin bu websiteler ile ilgili hiçbir işlem ve eyleminden ve bu işlem ve eylemlerin sonuçlarından sorumlu olmayacaktır. 

3.4. Site’nin Güvenliği: Şirket Site’nin sürekli güvenliğini sağlamak adına elinden gelen çabayı göstermekteyse de, üçüncü kişilerden gelen siber saldırılar, diğer üyelerin kötü niyetli veya kusurlu davranışları sebebiyle oluşan tehlike durumlar sonucu Site üzerinde çeşitli veri ve dosyalar dahil olmak üzere Site’nin unsurlarına zararlı yazılım bulaşması halinde Üye’ye gelecek zararlardan sorumlu değildir.

3.5. Zarardan Sorumluluk: İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirlenen koşullar saklı kalmak kaydıyla, Şirket ancak ağır kusurlu olması nedeniyle Üye’nin zarar görmesi durumunda, Şirket Üye’nin kesinleşmiş mahkeme kararı ile tespit edilen doğrudan zararlarından sorumlu olacaktır.

 

4. Fesih

Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir.

Taraflar’dan biri işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ve/veya Sözleşme ile yüklendiği edim ve taahhütlerini tam ve/veya zamanında yerine getirmemesi halinde diğer Taraf Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.

 

5. Gizlilik

Üye’nin Şirket tarafından kişisel verilerinin tutulmasına ilişkin hüküm ve koşulları belirleyen Gizlilik Sözleşmesi işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir bütünüdür. Üye’nin üyelik kapsamında Şirket ile paylaştığı her türlü kişisel bilgi Gizlilik Sözleşmesi’ne uygun olarak işlenebilecektir.

Üye, işbu Sözleşme görüşmelerinde ve Sözleşme ifası sırasında yazılı veya sözlü olarak kendisine temin edilen veya her türlü idari, ticari, mali, teknik, hukuki yazılı veya sözlü bilgileri gizli ilgi (“Gizli Bilgi”) olarak kabul etmektedir.

Üye, Sözleşme çerçevesinde elde edeceği Gizli Bilgiler’i, üçüncü kişilere açıklamayacağını veya ifşa etmeyeceğini; kişisel veya ticari amaçla kullanmayacağını ve kullandırmayacağını ve bu amaçla gerekli her türlü önlemi alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu yükümlülüklerin herhangi bir Tarafça ihlal edilmesi durumunda ihlal eden Taraf, diğer Taraf’ın uğradığı/uğrayacağı doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

6. Mücbir Sebep

Taraflar Sözleşme’yi imzaladıkları zaman meydana geleceği önceden kestirilemeyen ve herhangi bir Taraf’ın bir eylem veya davranışı ile kontrol edilmesi mümkün olamayan mücbir sebepler nedeni ile yükümlülüklerini ifa edememeleri durumunda Taraflar birbirlerine karşı hiçbir sorumluluk taşımayacaklardır. Bu Sözleşme kapsamında kabul edilen mücbir sebeplerden bazılarının savaş, ambargo, olağanüstü hükümet kararları, yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler veya felaketler, internete erişimin kısıtlanması veya engellenmesi, internet alt yapı sorunları, teknik alt yapı sorunları olduğunu Taraflar kabul etmektedirler.

Mücbir sebebe maruz kalan Taraf durumu derhal diğer Taraf’a yazılı olarak bildirecektir ve mücbir sebep süresi boyunca Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Ancak, her iki Taraf da mücbir sebeplerin etkilerini asgari seviyeye indirmek için gereken her türlü çabayı göstereceklerdir.

Mücbir sebepler ortadan kalkınca Sözleşme kaldığı yerden devam eder. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden fazla sürmesi halinde, Taraflar iyi niyetle durumu değerlendirerek birlikte veya ayrı ayrı fesih kararı alabileceklerdir.

 

7. Sözleşme’nin Devri

Taraflar’ca aksi ayrıca kararlaştırılmadığı takdirde, Taraflar’dan hiçbiri, karşı tarafın yazılı onayı olmaksızın bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini devir veya temlik edemez.

 

8. Sözleşme’nin Geçerliliği

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesi veya bölümünün mevzuatın değişmesi ve benzeri nedeniyle, kanun koyucu tarafından ya da mahkeme kararı ile veya bir başka nedenle geçersiz olması durumunda, anılan hükümler dışındaki hükümler geçerliliğini korumaya devam eder. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Taraflar bir araya gelerek geçersiz hükümler yerine ikame etmek üzere yeni hükümler belirleme hususunda anlaşmışlardır.

 

9. Feragat

Taraflar’dan birinin bu Sözleşme’den doğan bir hakkını kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi veya işbu Sözleşme hükümlerini veya mevzuatı ihlal etmesine rağmen diğer Taraf’ın kendisine tanınmış hakları kullanmaması yahut süresinde kullanmaması bu haklardan kısmen veya tamamen feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

 

10. Tebligat Adresleri

Taraflar arasındaki tüm yazışmalar, Şirket’in 1. maddede belirtilen adresine ve Üye’nin üyelik işlemleri sırasında ibraz ettiği ikamet adresine veya elektronik posta adresine yapılacaktır. Taraflar tebligat adreslerinde meydana gelen değişiklikleri diğer tarafa adres değişikliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde yazılı olarak bildirmedikçe mevcut adreslere yapılan tebligatlar geçerli tebligatın tüm sonuçlarını doğuracaktır.

 

11. Delil Sözleşmesi

Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi gereği Şirket’in ticari defter ve kayıtlarının kesin delil kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 

12. Uyuşmazlıkların Halli

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde Türk Hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıkların çözümünde Muğla/Bodrum Mahkemeleri ve Muğla/Bodrum İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Netgsm
Paytr
Paraşüt
SÜRPRİZ ÖDÜLLER
Her ay bedava hediyeler
ÇEKİLİŞLER
Her ay yapılan çekilişler
EN UYGUN FİYAT
Tüm Ürünler %90 daha ucuz
HARCADIKÇA KAZAN
Her bakiye yüklemenize hediyeler